M-series
Konecranes

Lifting Businesses

Компан?я Konecranes - один з? св?тових л?дер?в в област? кранобудування ? найб?льший постачальник серв?сних послуг. Ми пропону?мо вантажоп?дйомну техн?ку ? послуги для п?дпри?мств р?зних проф?л?в.

Youtube

ВИБРАН? В?ДЕО.

НАШ П?ДХ?Д ДО ТЕХН?ЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КРАНА

ПОСЛУГА KONECRANES

Стеження за терм?ном експлуатац?? обладнання допомага? досягти його найкращих показник?в ?з максимальним часом корисно? роботи та м?н?мальними витратами внасл?док простою.Наш? експерти з експлуатац?? кран?в застосовують систематичний?метод оц?нювання ризику та рекомендац?й, а також проводять?планування консультац?й?? анал?з ?з метою безперервного покращення р?вня безпеки та продуктивност?.

Service

ПРОГРАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ KONECRANES

?метою покращення вашого б?знесу компан?я Konecranes зможе запропонувати програму обслуговування, яка в?дпов?датиме саме вашим потребам: в?д ознайомлення з обладнанням (програма CONTACT), до профес?йного оц?нювання стану вашого обладнання (програма CONDITION) та проф?лактичного техн?чного обслуговування та консультац?йних послуг ?з оптимальними характеристиками (програма CARE). Якщо потребу?ться вза?мод?я з кл??нтом (програма COMMITMENT) або повне техн?чне обслуговування ?з транспортуванням матер?ал?в (програма COMPLETE), компан?я Konecranes ма? необх?дний досв?д ? ресурси, щоб допомогти вам у досягненн? д?лових ц?лей.